Visió, Missió, Objectius Generals i Valors de la UAB

Tota entitat té un perquè d’existir i un camí cap a on vol anar. D’això en parla la VISIÓ, és a dir, el que volem arribar a ser i la MISSIÓ, és a dir, el que volem arribar a fer, com a Unió Atlètica Barberà.

 

És important que sapiguem enfocar tots els nostres esforços en un mateix sentit per avançar en aquesta línea.

 

D’altra banda, ens marquem  uns OBJECTIUS GENERALS com a club d’atletisme i volem dur-los a terme de la millor manera possible.

 

Per últim, volem fomentar certs VALORS que als nostres atletes de la escola i del club a través d’aquest esport que tan ens agrada.

 

Comptem amb el teu suport per aconseguir-ho.

 

Gràcies,

 

Junta de la Unió Atlètica Barberà

Gener 2016

Missió

La Missió de la Unió Atlètica Barberà és el foment i la pràctica de l’atletisme a Barberà com a mitjà per la transmissió de valors, el desenvolupament de la persona i la millora de la salut.

 

Visió

La Unió Atlètica Barberà vol ser un referent en la transmissió de valors humans a través de la pràctica de l’atletisme, amb la idea de contribuir positivament a la societat. Per aconseguir-ho volem:
Oferir un projecte atlètic integral que permeti als més menuts iniciar-se en el nostre esport i desenvolupar
la seva pràctica fins al màxim nivell.
Excel·lir en la gestió esportiva convençuts de lespotencialitats que té el teixit associatiu.
Disposar d’un capital humà especialitzat i voluntari que col·labora ensenyant les bases de l’atletisme, contribueix al perfeccionament de joves i adults i potencia la promoció de l’atletisme veterà i la
pràctica atlètica popular.

 

Objectius Generals

Fomentar el desenvolupament de valors ètics imprescindibles a les noves generacions, tals com el companyerisme, l’esforç, el treball, el respecte, la disciplina, l’autoconfiança, l’entrega, el joc net, el reconeixement de la tasca ben feta o la superació entre altres.
Crear, mitjançant la pràctica esportiva de l’atletisme, les bases d’una capacitat física elevada i una millor
qualitat de vida.
Acompanyar als nostres atletes i als nostres equips al seu màxim nivell de competició comarcal, autonòmica,
estatal o internacional ben acompanyats per l’equip tècnic i sempre amb una actitud exemplar.
Promoure hàbits de vida saludables als atletes com són una bona alimentació, la higiene i les hores de descans.
Conscienciar als ciutadans de Barberà que la pràctica esportiva és important per mantenir una vida activa i
saludable.

 

Valors

Aquests valors que perseguim seran importants tan per la pràctica de l’atletisme com per a la pròpia vida.
 

A nivell d’interacció amb la gent...
El Companyerisme busca la bona harmonia i el sentiment d’unitat entre les diferents persones del club.
El Respecte és l’actitud de reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la seva identitat, opinió o manera de pensar... És la base fonamental per a una convivència justa i pacífica entre tots els membres de la entitat.
La Solidaritat busca la realització d’una acció o servei cap a un company o cap a la pròpia entitat esportiva amb la única finalitat d’ajudar, sense esperar res a canvi.
El Reconeixement busca agrair i felicitar una bona acció realitzada per una persona o grup de persones fent-la pública davant dels altres.


A nivell del desenvolupament esportiu...
La Disciplina és la capacitat d’actuar ordenadament i de manera constant per aconseguir un objectiu. És un valor fonamental en l’ensenyament de la pràctica atlètica.
La Autoconfiança és seguretat en les pròpies capacitats naturals d’un mateix per arribar a aconseguir els objectius esportius coherents proposats.
L’Esforç és la capacitat de treballar a un nivell elevat de forma continua per arribar a uns objectius determinats.
La Superació ens motiva a perfeccionar-nos sobrepassant els obstacles que venen per endavant per arribar a ser millors.
El Joc net implica realitzar la pràctica atlètica de forma honesta i justa, sense enganys ni trampes i oposats totalment al dopatge.