SLOPRUNNERS, la te va botiga especialista en run, trail , triatló i bicis , ha obertles se ves portes a Sabadel l a Carretera de Terrassa, 172


 

 

SLOPRUNNERS serà un referent i , com a tal, vol tenir un tracte preferencial i curós amb tots els Col ·lectius , Professionals i els Clubs , tant si són atlètics com esportius , de la nostra ciutat o de fora, i així poder satisfer els seus anhels de patrocini i equipaments .

 

La fórmula de patrocini que es proposa és la següent:

 

SLOPRUNNERS obrirà un Compte Client per cada Club i/o Col ·lectiu que ho desitgi , un cop s 'ompli el corresponent formulari de contacte.

 

En aquell moment, es parlarà de les condicions de patrocini  i col-laboració que es vol obtener entre les dues parts.

 

La botiga subministrarà, com a patrocini , i si es desitja, la/les samarretes de competició o entrenament, sense cap cost, al estar totalment subvencionat.

 

A canvi del patrocini , les samarretes portaran l 'estampació del logotip i/o nom de la botiga SLOPRUNNERS al darrera a l 'esquena, i cada membre de l 'equip, haurà de passar en persona, a buscar-la.

 

Si el Club i/o Col ·lectiu vol es tampar a més a més e l seu logotip, els costos d’aquest últim aniran a càrrec del Club.

 

SLOPRUNNERS a més a més , oferirà als membres d’aquest col ·le ctiu, un descompte real del 10% sobre PVP per cada compra que es faci a la botiga.

 

Addicionalment a tot, amb cada compra d’un membre del col·lectiu i que s’identifiqui com a tal , s ’anirà  acumulant al compte client del Club un percentatge que oscil ·larà del 2% al 5% , de tal manera, que al finalitzar l’any natural des del moment del contacte/contracte , es farà un balanç de la despesa total dels membre si es regalarà, al club, aquest import resultant per gastar a la botiga com es vulgui .

 

El tramat de percentatge serà del 2% per una despesa acumulada de 0-5.000€,  de l 3% de 5.001-1 0.00 0,00 €, de l 4% de 10.001-15.000,00 € i del 5% de 15.001-20.000 €. D’aquí cap amunt, es ne gociaran uns altres percentatges .

 

 

 

Resumint, fem un exemple:

El Club X X XX X , vol el patrocini i demana samarretes per 25 atletes .

Sloprunners oferirà 25 semarretes estampades amb el logo Sloprunne rs darrera sense cost.

Benvolguts,